Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Nyheder

Flygtningenævnets art. 8 vurderinger i inddragelsessager er ikke gode nok

Der har i løbet af den seneste tid været en del debat om rækkevidden af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 8 og beskyttelsen af flygtninges ret til privat- og familieliv, når de danske myndigheder træffer afgørelser om at inddrage eller at nægte at forlænge flygtninges opholdstilladelse.

Udgivet 18 aug 2023

I DRC Dansk Flygtningehjælp mener vi, at den hidtidige praksis i Syrien inddragelses-sagerne igennem længere tid har været for stram, og at de danske myndigheder i flere af sagerne burde have lagt langt større vægt på den enkeltes individuelle- og familiemæssige forhold, herunder tilknytningen til Danmark, når det skulle vurderes, om en opholdstilladelse skulle inddrages eller nægtes forlænget.

I DRC Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling tilbyder vi gratis juridisk rådgivning til personer, der har fået inddraget eller nægtet forlænget deres opholdstilladelse og tilbyder en vurdering af, om der er juridisk grundlag for at søge om genoptagelse af sagen ved Flygtningenævnet.

Hvis du ønsker en vurdering af din sag, kan du kontakte DRC Dansk Flygtningehjælp her

Det bemærkes, at det ikke er muligt for DRC Dansk Flygtningehjælp at hjælpe syrere, der har forladt Danmark, med at rejse tilbage hertil.

 

Læs også vores positionspapir om bedre og lige beskyttelse af flygtninge i Danmark.

Positionspapiret er udarbejdet sammen med Amnesty International, Mellemfolkeligt Samvirke og Dignity, samt andre danske organisationer.

Bedre og lige beskyttelse for alle flygtninge i Danmark
Bedre og lige beskyttelse for alle flygtninge i Danmark

1 version(er)

<
21 sep 2023
Danmark skal tage imod mindst 500 kvoteflygtninge om året
>
14 aug 2023
DRC Dansk Flygtningehjælp: Formålsløst at skærpe kravene til…
Siden handler om Danmark Bedre beskyttelse