Spring til indholdet
Asyl
Kontakt

Viden og holdninger

DRC Dansk Flygtningehjælp arbejder for at forbedre rettighederne for asylansøgere og flygtninge gennem fortaleraktiviteter både i Danmark og EU. Vi bruger vores erfaringer fra rådgivningsarbejdet til at identificere de alvorligste problemstillinger, som mennesker møder i asylsystemet. De anbefalinger, som vi kommer med er derfor også baseret på vores viden med rådgivning af asylansøgere og flygtninge.

Nyheder
Vi mener
Positioner og anbefalinger
Høringssvar
Landerapporter
Informationsmateriale til asylansøgere
Siden handler om Asyl