Viden og holdninger

DRC Dansk Flygtningehjælp arbejder for at forbedre rettighederne for asylansøgere og flygtninge gennem fortaleraktiviteter både i Danmark og EU. Vi bruger vores erfaringer fra rådgivningsarbejdet til at identificere de alvorligste problemstillinger, som mennesker møder i asylsystemet. De anbefalinger, som vi kommer med er derfor også baseret på vores viden med rådgivning af asylansøgere og flygtninge.

Nyheder
Arrangementer
Vi mener
Vi mener
Positioner og anbefalinger
Positioner og anbefalinger
Høringssvar
Høringssvar
Lande- og temarapporter
Lande- og temarapporter
Informationsmateriale til asylansøgere
Informationsmateriale til asylansøgere
Informationsfilm til afviste asylansøgere
Informationsfilm til afviste asylansøgere
Siden handler om Asyl