Spring til indholdet
Asyl
Kontakt

Repatriering: At vende hjem

DRC Dansk Flygtningehjælp har i ca. 24 år været involveret i at hjælpe flygtninge og andre udlændinge, som ønsker at vende frivillig tilbage til deres hjemland.

Oplysnigsskema Standard

DRC Dansk Flygtningehjælp indsamler og formidler viden om dem, der vender hjem – og dem, der beslutter sig for at blive – samt de nødvendige forudsætninger for, at en tilbagevenden bliver en succes.

Hjemlandsperspektivet er ikke kun relevant i repatrieringssager, men er forbundet med alle aspekter af integrationsarbejdet. Vi drager derfor stor nytte af at samarbejde på tværs af faglige opdelinger og finder i fællesskab nye måder at hjælpe udlændinge til en bedre tilværelse – enten i Danmark eller i hjemlandet.

Vi deler meget gerne ud af vore erfaringer blandt andet ved at holde oplæg og kurser.

Kurser om repatriering

Dansk Flygtningehjælp tilbyder kurser, informationsmøder og oplæg om repatriering for kommunale medarbejdere, organisationer, frivillige foreninger og andre, som ønsker at vide mere om repatriering.

Send en mail til repatrieringsteamet på [email protected] for at høre om kursusmulighederne.

Rådgivningstilbud
Støtte til flygtninge
Støtte til indvandrere
Dobbelt statsborgerskab
For sagsbehandlere
Materialer og viden om repatriering
Kontakt Repatrieringsteamet
Film om repatriering

Aktuelle repatrierings satser for støtte 2024

Satserne for støtten efter repatrieringslovens § 7a ser i 2024 sådan ud:

Satserne for støtte efter repatrieringslovens § 10 (reintegrationsbistand) ser således ud:

Læs mere om reintegrationsbistandens størrelse på retsinformation.dk

Information om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand findes her.

Fortrydelsesret

Udlændinge som har modtaget repatrieringsstøtte før 1. januar 2000

Siden handler om Repatriering