Spring til indholdet
Asyl
Kontakt

Om os

DRC Dansk Flygtningehjælp tilbyder forskellige typer rådgivning om den danske asylprocedure samt mulighederne for støtte til reintegration og repatriering. Vi udfører også en række andre opgaver med det formål at støtte op om asylansøgeres og flygtninges rettigheder.

DRC Dansk Flygtningehjælp tilbyder rådgivning til asylansøgere, flygtninge, indvandrere og andre, fx frivillige eller sagsbehandlere, som arbejder med asyl og repatriering.

Rådgivningsemner

DRC Dansk Flygtningehjælp giver rådgivning over telefon, e-mail og video eller ved aftalte personlige møder på vores kontorer.

Vores kontor ligger i København, men vores aktiviteter finder sted i asylcentre, fængsler og kommuner overalt i Danmark.

Baggrundsoplysninger og fact finding-missioner

DRC Danske Flygtningehjælp udgiver rapporter om relevante lande, også kaldet country of origin information (COI), samt oversigter over asylpraksis. Vi deltager også i fact finding-missioner med Udlændingestyrelsen.

Genbosætning

Hvert år beslutter udlændinge- og integrationsministeren hvor mange flygtninge, som skal genbosættes til Danmark. DRC Dansk Flygtningehjælp deltager i genbosætningsmissioner.

DRC Dansk Flygtningehjælps rådgivningsaktiviteter

Vi har følgende rådgivningsaktiviteter for asylansøgere:

For alle asylansøgere

For asylansøgere, som nyligt er kommet til Danmark

For afviste asylansøgere

Rådgivning om at vende hjem (repatriering)

I Danmark er der en lov om repatriering, som giver personer med opholdstilladelse – flygtning og andre typer opholdstilladelse – mulighed for at vende frivilligt hjem til deres hjemland eller tidligere opholdssted med støtte fra den danske stat.

Asylprocedure for åbenbart grundløse asylsager

I Danmark kan asylansøgere få deres sag behandlet i en hurtig asylprocedure for åbenbart grundløse-sager.

Efter et indledende interview, kan Udlændingestyrelsen beslutte at behandle asylsagen i den åbenbart grundløse-asylprocedure, hvis betingelserne for at få opholdstilladelse som flygtning helt åbenbart ikke er opfyldt. 

DRC Dansk Flygtningehjælp er del af den åbenbart grundløse asylprocedure og kan beslutte, hvorvidt en asylsag passer i den åbenbart grundløse procedure eller ej.

DRC Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

DRC Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Gennem vores arbejde med rådgivning af asylansøgere og flygtninge i Danmark har DRC Dansk Flygtningehjælp opnået erfaring med de alvorlige udfordringer, som mennesker møder i asylsystemet.

Vi arbejder derfor også på at forbedre rettighederne for asylansøgere og flygtninge både i Danmark og EU. Det gør vi fx gennem høringssvar og positionspapirer samt debatindlæg, som vi gerne skriver sammen med andre humanitære organisationer.

Læs mere

Du kan finde mere om DRC Dansk Flygtningehjælps arbejde for asylansøgeres og flygtninges rettigheder her

Bedre og lige beskyttelse af alle flygtninge

Bedre og lige beskyttelse af alle flygtninge

Læs mere