Viden og holdninger

Høringssvar

Når der arbejdes med lovændringer på asyl- og flygtningeområdet, giver DRC Dansk Flygtningehjælp sin mening til kende i form af høringssvar til lovforslag, vejledninger og lignende, som ministerierne har sendt til udtalelse, før den endelige lovændring vedtages.

Skærpelse af udvisningsreglerne

Samt ophævelse af ’trappestigemodellen’ og den særlige beskyttelse af flygtninge mod udvisning

12 okt 2022

Lov om midlertidigt ophold til ukrainere - ændring.

23 maj 2022

Leje af fængselspladser i udlandet (Kosovo)

30 mar 2022

Fra 3 til 2 års ventetid på familiesammenføring for personer med ophold efter § 7, stk. 3.

Samt lempeligere bortfaldsregler ved genopdragelsesrejser.

23 mar 2022

Lov om midlertidigt ophold til ukrainere

15 mar 2022

Indførelse af fleksibel udbetaling af repatrieringsstøtte

08 dec 2021

Lov om midlertidigt ophold til visse afghanere

24 sep 2021

Regulering af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunktet vedr. repatrieriering

05 mar 2021

Ændring af regler om vejledningspligt om repatriering

05 mar 2021

Indførelse af mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og indkvartering i tredjelande

03 mar 2021

Lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold

23 dec 2020

Ændring af regler om repatriering i tilfælde af kriminalitet

27 nov 2020

Mulighed for at pålægge en udlænding, der skal udsendes, at lade sig undersøge for fx corona

03 nov 2020

Iværksættelse af sociale foranstaltninger over for ledsagede mindreårige udlændinge uden lovligt ophold i Danmark

21 apr 2020

Nye regler om ophold pga. arbejdsmarkedstilknytning

23 mar 2020

Udvidet adgangen til forlængelse of udrejsefristen

Samt justerede regler om indrejseforbud og motivationsfremmende frihedsberøvelse og andre justeringe…

20 feb 2020