Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Viden og holdninger

Høringssvar

Når der arbejdes med lovændringer på asyl- og flygtningeområdet, giver DRC Dansk Flygtningehjælp sin mening til kende i form af høringssvar til lovforslag, vejledninger og lignende, som ministerierne har sendt til udtalelse, før den endelige lovændring vedtages.

Emner