For asylansøgere

Det danske asylsystem

Her findes spørgsmål og svar om det danske asylsystem og den procedure, som en asylansøger skal igennem for at få asyl i Danmark – og dermed opholdstilladelse som flygtning – samt om mulighederne er for afviste asylansøgere.

Om at få asyl i Danmark
Aktører i det danske asylsystem
Den danske asylprocedure
Praktiske oplysninger
Uledsagede mindreårige
Andre opholdstilladelser
Statsløse
Siden handler om Asyl