Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Det danske asylsystem

Statsløse

Mange af de asylansøgere og flygtninge, som er kommer til Danmark, er statsløse. Det betyder, at ingen stat anser personen for at være deres statsborger, og personen har heller mulighed for at opnå statsborgerskab i noget land.

I Danmark finder særlige regler, som gør det nemmere at få dansk statsborgerskab, hvis man er født i Danmark og er statsløs. Man skal helst søge om dansk statsborgerskab, inden man fylder 18 år, og senest inden man fylder 21 år, for at være omfattet af de særlige regler.

DRC Dansk Flygtningehjælp har udarbejdet et notat og en folder on børn og unges mulighed for at søge statsborgerskab, hvis de er født i Danmark. 

Læs mere her

DRC notat om adgangen til dansk statsborgerskab for statsløse børn, som er født i Danmark
DRC notat om adgangen til dansk statsborgerskab for statsløse børn, som er født i Danmark

1 version(er)

Statsløse børn og unges mulighed for statsborgerskab, hvis de er født i Danmark
Statsløse børn og unges mulighed for statsborgerskab, hvis de er født i Danmark

2 version(er)