Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Reintegrationsstøtte

Forberedt hjemsendelse til ofre for menneskehandel og uledsagede mindreårige

DRC Dansk Flygtningehjælp tilbyder i samarbejde med Center mod Menneskehandel (CMM) og Hjemrejsestyrelsen forberedt hjemsendelse til personer, der er blevet vurderet ofre for menneskehandel, samt til uledsagede mindreårige, der ønsker at vende hjem frivilligt.

Reintegrationsstøtte

Forberedt hjemsendelse til ofre for menneskehandel og uledsagede mindreårige

Det er Center mod Menneskehandels (CMM) opgave at afholde samtaler med potentielle ofre for menneskehandel og undersøge, om der er indikatorer på menneskehandel i personens fortælling. På baggrund heraf vurderer de danske myndigheder, om en person har været udsat for menneskehandel.

CMM er ansvarlig for at rådgive ofre for menneskehandel om deres muligheder for at få støtte ved tilbagevenden, mens DRC Dansk Flygtningehjælp er ansvarlig for samarbejdet med lokale reintegrationspartnere, herunder at identificere og kapacitetsopbygge nye partnerorganisationer, der kan tilbyde reintegrationssøtte efter hjemrejse.

DRC har pt. aktive samarbejdsaftaler med reintegrationspartnere i de nedenfor nævnte lande.

Hvis DRC ikke har en samarbejdsaftale i et relevant modtagerland, afsøges mulighederne for at finde og indgå en samarbejdsaftale med en kvalificeret NGO.    

Den forberedte hjemsendelse er et skræddersyet reintegrationsforløb, der indebærer både aktiviteter i Danmark (rådgivning, psykologisk-, juridisk- og social assistance samt lægehjælp) og assistance ved- og efter ankomsten i modtagerlandet. Der tilbydes et kontantbeløb, der fordeles over 5 måneder efter indrejse i hjemlandet samt et in-kind støttebeløb til reintegrationsaktiviteter.

”In kind" støtte betyder, at støtten formidles og administreres af den lokal reintegrationspartner i det pågældende hjemland.

In kind støtten kan fx bruges til husleje, indkomstskabende aktiviteter (opstart af butik, barber/frisørsalon, landbrug), uddannelse, medicin etc.

For at blive omfattet af programmet er det et krav, at den pågældende aktivt medvirker til sin udrejse.

Center mod Menneskehandel (CMM) kan kontaktes på [email protected]