Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Nyheder

DRC Dansk Flygtningehjælp: Formålsløst at skærpe kravene til inddragelse

DRC Dansk Flygtningehjælp har kommenteret på Udlændinge- og Integrationsministeriets udkast til lovforslag om bla. skærpelse af flygtninges adgang til at kunne rejse på ferie eller andet kortere ophold til det tidligere hjemland.

Udgivet 14 aug 2023

Først og fremmest beklager DRC Dansk Flygtningehjælp det meget store fokus på, at en opholdstilladelse som flygtning i Danmark er midlertidig.

Det er almindeligt anerkendt, at flygtningebeskyttelse i udgangspunktet er midlertidig, men over de seneste år er fokus på midlertidighed i dansk flygtningebeskyttelse blevet så centralt, at det gør alvorlig skade på den tryghed og stabilitet, som bør være formålet med flygtningebeskyttelse både internationalt og i Danmark.

DRC Dansk Flygtningehjælp mener helt grundlæggende, at en permanent opholdstilladelse bør give en større grad af sikkerhed for den enkeltes ophold i Danmark. Som udgangspunkt kan flygtninge tidligst søge om permanent opholdstilladelse efter 8 års ophold i Danmark.

DRC Dansk Flygtningehjælp mener, at en permanent opholdstilladelse bør sikre muligheden for, at en flygtning kan rejse til sit tidligere hjemland eller opholdsland på ferie eller andet korterevarende ophold.

Ud fra udlændingemyndighedernes praksis i de seneste års inddragelsessager vedrørende syriske flygtninge, må de fleste flygtninge formodes at have opnået så meget tilknytning efter 10 års ophold i Danmark, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) artikel 8 vil være til hinder for inddragelse af opholdstilladelsen.

En ophævelse af 10 års fristen formodes derfor i realiteten at ville føre til et meget begrænset antal inddragelsessager – og måske endda slet ingen. Lovforslaget i sin nuværende form synes således formålsløst, men vil ikke desto mindre være administrativt omkostningstungt og føre til usikkerhed og utryghed blandt flygtninge i Danmark.

Læs hele vores høringssvar her

Skærpede regler for flygtninges rejser til hjemlandet
Skærpede regler for flygtninges rejser til hjemlandet

1 version(er)

<
18 aug 2023
Flygtningenævnets art. 8 vurderinger i inddragelsessager er…
>
14 aug 2023
DRC Dansk Flygtningehjælp: Særloven for afghanere skal forlæ…
Siden handler om Danmark Bedre beskyttelse