Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Eksternalisering af flygtningebeskyttelse

Spørgsmål og svar om modtagecentre

Hvad går ordningen med modtagecentre i tredjelande ud på?

Spørgsmål og svar om dansk asylsagsbehandling i tredjelande

Der er meget snak om, hvorvidt Danmark skal sende asylansøgere til et modtagecenter i Rwanda. DRC Dansk Flygtningehjælp giver her svar på vigtige spørgsmål i forbindelse med den danske regerings planer om modtagecentre uden for EU.