Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Eksternalisering af flygtningebeskyttelse

Fem bud der er bedre end Rwanda-lejren

Vi mener ikke, at asylsystemet er brudt sammen. Regeringens idé om at sende asylansøgere, som oftest kommer fra Asien og Mellemøsten, til et modtagecenter i Rwanda, viser tydeligt, at det derimod er den politiske vilje til at støtte op om global flygtningebeskyttelse, som mangler. Sammen med ni andre organisationer har vi skrevet et debatindlæg.

Kritik af den danske regerings idé om modtagecentre er en »misforstået humanisme«, der ikke angiver alternative løsninger. Sådan lød det fra udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek og minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen efter deres besøg i Rwanda. Vi mener ikke, at asylsystemet er brudt sammen.

De fem løsninger er:

  1. De krige og konflikter, der driver langt de fleste mennesker på flugt, skal løses politisk. Der skal være langt større fokus på forebyggelse, hvilket bl.a. kan ske ved at støtte bæredygtig vækst og adgang til rettigheder samt ved at sikre en samlet indsats for, at FN’s verdensmål opfyldes.
  2. De værtslande, som huser langt størstedelen af verdens flygtninge, skal støttes langt bedre for at sikre, at de ikke kollapser under den store opgave, det er at modtage voksne og børn på flugt.
  3. Der er behov for flere kvotepladser i Danmark og EU samt flere muligheder for legal adgang til beskyttelse. Ifølge en UNHCR-rapport fra 2022 har knap 1,5 millioner flygtninge behov for genbosætning, fordi de ikke kan blive i det værtsland, hvor de opholder sig. I 2021 blev kun omkring 40.000 flygtninge genbosat til hele EU ifølge Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA), og der kom knap 200 kvoteflygtninge til Danmark.
  4. Danmark bør i fællesskab med de andre EU-lande sikre effektiv beskyttelse af mennesker på flugt. Lige nu sker der massive krænkelser ved, at mennesker bliver fysisk forhindret i at søge asyl igennem pushbacks ved EU’s ydre grænser, og at redningsarbejde, herunder i Middelhavet, kriminaliseres frem for at blive støttet.
  5. Flygtninge skal have adgang til varige løsninger og lige rettigheder i Danmark. Integration og ligebehandling gør, at flygtninge kan skabe sig en værdig tilværelse med økonomisk uafhængighed og social forankring. En god integration gør flygtninge i stand til at klare sig bedre – ikke blot i værtslandet, men også når og hvis de en dag kan vende hjem.

Læs hele debatindlægget (bag betalingsmur)

Debatindlægget er skrevet sammen med: Amnesty International Danmark, Red Barnet, Folkekirkens Nødhjælp, Globalt Fokus, Refugees Welcome, Danmark, LGBT Asylum, DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom, Mellemfolkeligt Samvirke og DIGNITY - Danish Institute Against Torture.