Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Nyheder

Den 14. december havde vi sammen med den bhutanesisk forening foretræde for Folketingets Indfødsretsudvalg

Sammen med foreningen De Bhutanesiske Samfund i Danmark (ABC Danmark) var vi i Folketinget for at gøre opmærksom på forholdene for statsløse i Danmark.

Udgivet 14 dec 2023

Foretræde om situationen for statsløse flygtninge i Danmark

DRC Dansk Flygtningehjælp og foreningen De Bhutanesiske Samfund i Danmark (ABC Danmark) havde foretræde for Folketingets Indfødsretsudvalg den 14. december 2023 for at henlede udvalgets opmærksomhed på situationen for statsløse flygtninge i Danmark.

Her skitserede Flygtningehjælpen nogle af de udfordringer, som betyder, at de fleste statsløse flygtninge er nødt til at vente i årevis, før de kan opnå dansk statsborgerskab, ligesom det i praksis har vist sig at være nærmest umuligt for mange kvoteflygtninge at opnå dette.

ABC Danmark fortalte om de udfordringer, som de statsløse bhutanesiske kvoteflygtninge har oplevet i deres forsøg på at opnå permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab.

Udfordringer angående statsløse flygtninges mulighed for at opnå permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab

DRC Dansk Flygtningehjælp rådgiver statsløse, som har fået asyl i Danmark og vi hjælper og støtter i den efterfølgende integrationsproces.

De lempeligere regler, der gælder for opnåelse af dansk statsborgerskab, gælder kun for statsløse, som er født i Danmark. For alle andre statsløse gælder, at de først skal opfylde de almindelige kriterier for opnåelse af permanent opholdstilladelse og dernæst betingelserne for opnåelse af dansk statsborgerskab.

Danmark har forpligtet sig til at lette statsløse personers adgang til naturalisation, men for voksne ansøgere om dansk indfødsret er kun én af de almindelige betingelser blevet lempet for statsløse, idet kravet om 9 års ophold i Danmark er reduceret til 8 år for denne gruppe.

Foreningen ABC Danmark har i april 2023 udarbejdet en rapport om de statsløse bhutanesiske kvoteflygtninge i Danmark. Rapporten undersøger, hvorfor det har vist sig at være endog rigtig svært, hvis ikke umuligt, for denne gruppe at opnå permanent opholdstilladelse og få adgang til dansk statsborgerskab.

Rapporten viser, at det efter mere end et årti i Danmark kun er lykkedes for 17 ud af 845 af de genbosatte statsløse bhutanesiske flygtninge at opnå dansk statsborgerskab, og kun 45 ud af 845 har opnået permanent opholdstilladelse. Dette rammer særligt de yngste og de ældste af de genbosatte statsløse flygtninge.

Forslag om at lette adgangen til dansk statsborgerskab eller permanent opholdstilladelse for statsløse flygtninge

DRC Dansk Flygtningehjælp og ABC Danmark opfordrer til, at adgangen til dansk statsborgerskab lettes for statsløse i overensstemmelse med Danmarks forpligtelse til at lette adgangen til naturalisation for denne gruppe.

Som alternativ foreslås, at adgangen som minimum lettes for statsløse, som i Danmark tillige er anerkendt som flygtninge. Denne gruppe er i en særligt udsat position; De er statsløse og derudover er det qua deres flygtningestatus anerkendt, at de ikke har mulighed for at vende tilbage til deres tidligere opholdsland.

Konkret foreslår vi, at sprogkravene samt kravet om dokumentation for kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie lempes for statsløse ansøgere om dansk indfødsret, og som minimum for statsløse, som er anerkendte som flygtninge i Danmark. Alternativt foreslås, at det specificeres, at analfabetisme er en langvarig funktionsnedsættelse, som kan begrunde dispensation fra de almindelige betingelser for opnåelse af dansk indfødsret.

<
29 feb 2024
Debatarrangement: Asylsamarbejde med tredjelande
>
08 dec 2023
Dansk Flygtningehjælps asylchef: Det er under al kritik, at…