Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Nyheder

Usikkerhed om inddragelser skader alle flygtninges integration

DRC Dansk Flygtningehjælp mener, at det er afgørende, at vi tager et opgør med dansk inddragelsespolitik og omgående justerer loven for at undgå, at flere flygtninge unødvendigt skal igennem en flerårig nedbrydende proces.

Udgivet 13 jan 2023

Læs hele vores debatindlæg i Altinget.

DRC: Ny runde af inddragelser kan true syriske flygtninge i Danmark 

DRC Dansk Flygtningehjælp: Afgørende, at vi tager et opgør med dansk inddragelsespolitik og omgående justerer loven for at undgå, at flere flygtninge unødvendigt skal igennem en flerårig nedbrydende proces. 

Den danske flygtningebeskyttelse har rigtig mange gode elementer, men i løbet af de seneste år er beskyttelsen blevet forringet på markante områder. Et af de helt store problemer lige nu er den overdrevne fokus på midlertidighed, og den alt for lette adgang til at inddrage og nægte forlængelse af asyl-opholdstilladelser.  

Ny runde med inddragelser er startet 

Med udgangspunkt i den nuværende lovgivning er Udlændingestyrelsen netop begyndt at indkalde flygtninge fra nye områder i Syrien til samtaler i forbindelse med, at deres opholdstilladelser skal forlænges. Det tyder på, at Udlændingestyrelsen vurderer, at sikkerhedssituationen har ændret sig i områderne Latakia og Tartus, og at de nu efter gældende regler skal undersøge, om der er grundlag for at nægte at forlænge opholdstilladelser. Derfor er det afgørende, at Folketinget justerer loven omgående for at undgå at trække flere flygtninge igennem en flerårig nedbrydende proces, som højst sandsynligt, for størstedelens vedkommende, vil ende med, at flygtningen alligevel beholder sin opholdstilladelse. Samtidig får vi derved også taget et vigtigt opgør med en fejlslagen lovgivning. I fremtiden bør det ikke længere være muligt at inddrage asyl-opholdstilladelser, før der er sket fundamentale, varige og stabile ændringer i oprindelseslandet. 

Konsekvenser af den aktuelle inddragelsespolitik 

Indtil nu har det fortrinsvis været flygtninge med en midlertidig beskyttelsesstatus fra Damaskus og Rif Damaskus, der har fået deres sager revurderet. Omkring 1250 syriske flygtninge har i de seneste par år oplevet at få genbehandlet deres sager, og omkring 140 har mistet deres opholdstilladelse endeligt. Det sker selvom Syrien ikke er sikkert og selv om de pågældende flygtninge ofte har gjort en kæmpe indsats for at blive velintegreret i Danmark: har lært sig dansk, studerer eller arbejder og måske har børn, der har gået flere år i dansk skole.  

Medierne har gentagende gange bragt historier om velintegrerede syrere, som får inddraget deres opholdstilladelser. Disse historier er ikke et udtryk for fejlbehandlede enkeltsager, men derimod en konsekvens af den gældende lovgivning. Som historierne viser, har det kæmpestore og måske uoprettelige omkostninger for alle de flygtninge, der gennemgår en inddragelsesproces. Hvilket også er blevet grundigt dokumenteret i Institut for Menneskerettigheders seneste rapport ‘Man kan aldrig føle sig sikker’ og ligeledes fremstillet i en artikel bragt for nylig i Altinget. 

Det nye regeringsgrundlag berører enkelte elementer af inddragelsespolitiken. Blandt andet understreges det, at en af grundpillerne i udlændingelovgivningen er midlertidighed, men samtidig står der, at regeringen vil “[h]åndtere det problem, vi har set den seneste tid, med unge kvinder fra Syrien, der har mistet deres opholdstilladelse til trods for, at de har vist, at de vil Danmark. Derfor vil regeringen give ret til fortsat ophold for visse udlændinge, som uddanner sig inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.” Selvom regeringens forslag muligvis vil hjælpe nogle få af de syriske kvinder, tager det ikke fat om problemets rod, nemlig at Syrien ikke er sikker for flygtninge at vende tilbage til. Derudover bør Danmark i højere grad anerkende flygtninges tilknytning til Danmark og deres integrationsindsats – men ikke udelukkende hvis de uddanner sig indenfor specifikke fag. 

Derudover lyder udspillet i regeringsgrundlaget kun til at gøre lovgivningen endnu mere kompliceret. Vores erfaring viser, at den eksisterende lovgivning er meget kompleks, og da debatten nogle gange bliver misvisende, kan det være svært at forstå, hvem de forskellige regler gælder for. Derfor spreder frygten, utrygheden og usikkerheden sig til alle flygtninge i Danmark, altså også dem der faktisk ikke er berørt. Hvilket kan få store konsekvenser for integrationen af alle flygtninge i Danmark. 

Inddragelse af opholdstilladelser selv om Syrien ikke er sikker 

De seneste års lovændringer har betydet, at der sker inddragelse af flygtninges opholdstilladelser, selv om der fortsat er alvorlige og ustabile forhold i deres oprindelsesland. At forholdene er både alvorlige og ustabile fremgår tydeligt af både mediebilledet og et utal af rapporter og anerkendes da også af Flygtningenævnet. De største menneskerettighedsorganisationer har desuden dokumenteret, at som situationen ser ud lige nu, kan forfølgelse og alvorlige menneskerettighedskrænkelser ramme den enkelte syrer vilkårligt, samt at tilbagevendte flygtninge er i særlig risiko.  

Disse forhold understreger tydeligt, hvorfor Danmark aldrig burde være gået i gang med at inddrage opholdstilladelser, før der er sket fundamentale, varige og stabile ændringer i oprindelseslandet, lige meget hvilken type beskyttelse flygtningen har modtaget. 

<
17 jan 2023
Statsløshed er et problem for mange flygtninge
>
12 jan 2023
Ny DRC rapport om menneskerettigheds-situationen i Afghanist…
Siden handler om Danmark Bedre beskyttelse