Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Nyheder

Danmark skal ikke sende flygtninge tilbage til Syrien, som forholdene er nu

Som et af de eneste lande i Europa har de danske myndigheder besluttet, at Damaskus er sikker nok til, at syriske flygtninge kan sendes tilbage dertil. I DRC Dansk Flygtningehjælp er vi uenige, og læser man rapporter om forholdene i Syrien, fremstår den danske vurdering uforståelig.

Udgivet 17 feb 2021

Den igangværende borgerkrig i Syrien kan i marts fejre et trist tiårs jubilæum, men selv om krigen hverken er slut eller glemt, mener de danske myndigheder alligevel, at forholdene i Damaskus er så gode, at man nu kan sende syriske flygtninge tilbage dertil. Derfor har 170 syrere i 2020 enten fået inddraget eller nægtet forlængelse af deres opholdstilladelse i Danmark i 1. instans af Udlændingestyrelsen.

I DRC Dansk Flygtningehjælp er vi helt uenige. Det er ikke forsvarligt at sende syriske flygtninge tilbage til Damaskus-området eller andre steder i Syrien. De danske myndigheder står da også alene med sine betragtninger. Alle øvrige europæiske lande vurderer, at de nuværende forhold i Syrien ikke giver grund til at inddrage syriske flygtninges opholdstilladelser.

Ifølge utallige rapporter om forholdene i Syrien, er det meget tydeligt, at civilbefolkningen i Syrien fortsat udsættes for vilkårlige og alvorlige overgreb begået af enten væbnede oprørere, terrorgrupper eller de syriske myndigheder. Myndighederne tolererer desuden ikke kritikere eller personer, der sympatiserer med oppositionen, og de slår fortsat hårdt ned på både dem og deres familiemedlemmer. Syrere, der rejser tilbage efter at have været flygtet, er udsat for ekstra kontrol og mistænkeliggørelse uanset hvor i Syrien, de tager til. Der er derfor stor sandsynlighed for, at syrere vil være i risiko for alvorlige overgreb eller forfølgelse, hvis de sendes tilbage til Syrien og fraværet af deciderede kamphandlinger i Damaskus gør ikke byen til et sikkert sted for flygtninge, der returnerer.

Udenrigsminister Jeppe Kofod har beskrevet, hvordan den syriske regering blandt andet foretager tilfældige arrestationer, og hvordan mange syrere inde i Syrien i dag lever i usikkerhed. Alligevel er de danske myndigheder begyndt at inddrage syriske flygtninges opholdstilladelser og vil sende dem hjem – og det er selv om, at hjemsendelserne i praksis ikke kan gennemføres. Det er paradoksalt, at Danmark på den ene side vurderer, at der finder et stort antal menneskerettighedskrænkelser sted, men på den anden side ønsker at sende mennesker, der er flygtet, tilbage til disse forhold.

I DRC Dansk Flygtningehjælp mener vi, at det stadig er alt for tidligt og alt for farligt at sende flygtninge tilbage til Syrien. Danmark bør fortsat yde beskyttelse til syriske flygtninge og give dem den nødvendige ro til at kunne integrere sig, uddanne sig og arbejde. Danmark skal kort sagt droppe beslutningen om at sende flygtninge tilbage til Syrien.

Indlægget er bragt i Berlingske d. 17. februar 2021

<
22 feb 2021
Ngo’er: Regeringens idé om modtagecentre for asylansøgere er…