Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Nyheder

Danmark bør tage ansvar for asylansøgere fanget i limbo

Flere og flere asylansøgere, der inden deres indrejse i Danmark blev registreret i Italien, ender i et limbo på de danske asylcentre, fordi de italienske myndigheder nægter at tage imod dem i henhold til Dublin-forordningen. DRC Dansk Flygtningehjælp mener, at Danmark burde behandle deres sag, da ingen fortjener at leve i uvished på ubestemt tid.

Udgivet 03 aug 2023

På asylcentrene rundt om i Danmark lever stadig flere og flere asylansøgere i et limbo på ubestemt tid, hvor de ikke ved, hvor eller hvornår de kan få deres ansøgning om asyl behandlet.

Det skyldes, at de danske myndigheder venter på at kunne sende dem til Italien, hvor de blev registreret først og dermed skal have deres sag behandlet i henhold til Dublin-forordningen.

Forordningen betyder, at mennesker på flugt som udgangspunkt kun kan få deres asylansøgning behandlet i ét EU-land, som typisk er det første land, hvor de er registreret efter indrejsen i EU. Hvis man derfor bagefter rejser til et andet EU-land og søger om asyl, så kan man sendes tilbage til det første land.

Men det er imidlertid ikke muligt, fordi de italienske myndigheder siden december 2022 har nægtet at tage imod asylansøgere fra andre EU-lande, heriblandt Danmark. Det har nu fået Flygtningenævnet til at sætte de pågældende asylsager på pause på ubestemt tid.

Det betyder, at de hverken kan få deres sag behandlet i Italien eller Danmark og dermed ender med at sidde i en fastlåst situation på et asylcenter. DRC Dansk Flygtningehjælp repræsenterer omkring 45 af de asylansøgere, som lever i dette limbo – flere af dem sammen med deres børn. Mange er allerede påvirkede af de oplevelser, de har haft i hjemlandet og under flugten, og det nuværende limbo forværrer kun deres situation.

Så længe Danmark og Italien fastholder deres praksis, vil der være stadigt flere asylansøgere på de danske asylcentre, som lever i et limbo uden udsigt til, at de kan få deres sag behandlet. Derfor mener DRC Dansk Flygtningehjælp, at Danmark skal tage ansvar og behandle deres sager, så kvinder, mænd og børn ikke ender med at sidde i uvished på de danske asylcentre.

FAKTA

Ifølge tal fra EU’s asylagentur (EUAA) blev der i år 2022 indgivet 77.200 ansøgninger om asyl i Italien. Det er mange flere end de 4.475 ansøgninger, som blev indgivet i Danmark samme år.

Selvom de italienske myndigheder den 5. december 2022 oplyste, at presset på det italienske asylsystem betyder, at Italien ikke længere tager imod asylansøgere i medfør af Dublin-forordningen, fortsatte Udlændingestyrelsen med at træffe afgørelse om, at asylansøgere skal sendes til Italien. Dette med henvisning til, at der ifølge Udlændingestyrelsen var tale om en midlertidig situation.

Den 11. april 2023 erklærede Italien undtagelsestilstand på migrationsområdet, og Flygtningenævnet har derfor siden den 27. april 2023 haft sagerne sat på pause, men antallet af asylansøgere fanget i dette limbo vokser fortsat.

<
14 aug 2023
DRC Dansk Flygtningehjælp: Særloven for afghanere skal forlæ…
>
02 aug 2023
Ny DRC rapport om forholdene for LGBTQI+ personer i Uganda
Siden handler om Danmark Asyl