Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Landerapporter

Access and Barriers to Mental Health Care for Palestinian Refugees in Lebanon (PRL)

DRC Dansk Flygtningehjælp og VIA University College har i samarbejde udarbejdet rappporten "Access and Barriers to Mental Health Care for Palestinian Refugees in Lebanon (PRL)”. Rapporten omhandler situationen for palæstinensiske flygtninge, der er registreret ved UNRWA i Libanon, og som har behov for psykiatrisk behandling. Rapporten beskriver en række barrierer, der hindrer, besværliggør eller umuliggør adgangen til behandling.

Access and Barriers to Mental Health Care for Palestinian Refugees in Lebanon (PRL) jun 2024
538 KB
Siden handler om Libanon