Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Materialer og viden om repatriering

Rapporter

DRC Dansk Flygtningehjælp har udarbejdet en række rapporter, der beskriver forskellige temaer og tidligere projekter i forbindelse med repatriering. Rapporterne kan downloades eller bestilles gratis hos Dansk Flygtningehjælp.

At vælge sit "Hjemland" feb 2021
993 KB
Evaluering af Dansk Flygtningehjælps varetagelse af rådgivningsopgaven efter repatrieringsloven maj 2018
957 KB
En fremtid i de kurdiske selvstyreområder i Irak jul 2013
2,4 MB
Tilbage til Vietnam - Evaluering og erfaringsopsamling jun 2013
1,5 MB
At flytte fra et hjemlandet til et andet okt 2012
1,3 MB
Integration i Danmark eller tilbage til hjemlandet dec 2009
482 KB
ENGLISH - Integration in Denmark or back to the homeland nov 2009
535 KB
DANSK Integration i Danmark eller tilbage til hjemlandet nov 2009
482 KB
BOSNISK - Integracija u danskoj ili povratak u domovinu nov 2009
515 KB
Siden handler om Repatriering