Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Ukraine: FAQ og Hotline

Spørgsmål og svar: Hvilken slags opholdstilladelse kan jeg få i Danmark

Her finder du svar på dine spørgsmål om indrejse og opholdstilladelse.

Indrejse og opholdstilladelse

Ukrainske statsborgere

Hvis man er ukrainsk statsborger, kan man rejse visumfrit ind i Danmark, hvis man har et pas, der er udstedt efter den 12. januar 2015. Det betyder, at man ikke behøver at blive registreret ved indrejse.  

Medfølgende børn uden biometriske pas kan tillades indrejse efter kontrol af identitet, nationalitet og familieforhold. Det er dog en forudsætning for indrejse for den samlede familie, at politiet kan fastslå det medfølgende barns identitet, og at der ikke er tvivl om det familiemæssige forhold.   

Hvis man har et pas, der er udstedt før den 12. januar 2015, er passet ikke biometrisk, og man skal derfor have et visum for at indrejse i Danmark. Det gøres ved at henvende sig til det danske politi ved grænsen. Der er forskellige krav, man skal leve op til, når man søger om visum i Danmark, og det er derfor en god idé at orientere sig på Udlændingestyrelsens hjemmeside. Ved udstedelse af visum, bliver man registreret hos de danske myndigheder.  

Hvis man er indrejst i Danmark med visum eller som visumfri, kan man opholde sig i landet i 90 dage, hvorefter man kan søge om at få sit visum forlænget i yderligere 90 dage. Hvis man er omfattet af den nye særlov om midlertidig opholdstilladelse til ukrainere, kan man på hvilket som helst tidspunkt i denne periode indgive en ansøgning om opholdstilladelse efter særloven.  

For mere information om indrejse, ophold og visum henvises til Ny i Danmark  

Personer med flygtningestatus i Ukraine 

Hvis man er anerkendt som flygtning i Ukraine, kan man på grænsen til Danmark tilkendegive, at man søger om opholdstilladelse efter særloven, hvorefter man får lov til at rejse ind i Danmark. Man skal herefter indgive en ansøgning om opholdstilladelse efter særloven til Udlændingestyrelsen. Du kan læse mere om, hvordan du indgiver en ansøgning under spørgsmålet “Hvilken slags opholdstilladelse kan jeg søge om i Danmark?” 

Personer, som er flygtet fra krigen i Ukraine, kan søge om forskellige slags opholdstilladelser i Danmark, f.eks. opholdstilladelse efter særloven for personer, der er fordrevet fra Ukraine, samt opholdstilladelse på baggrund af asyl. 

Særlov

Særloven trådte i kraft d. 17. marts 2022. Det er muligt at søge om opholdstilladelse efter særloven, hvis man er fordrevet fra Ukraine. Man kan få opholdstilladelse efter særlovens § 1 hvis man:   

- Er ukrainsk statsborger og den 1. februar 2022 eller senere er udrejst af Ukraine, hvor man på tidspunktet for udrejsen havde bopæl. 

- Den 1. februar 2022 havde status som flygtning i Ukraine og den 24. februar 2022 eller senere er udrejst af Ukraine.  

- Er ukrainsk statsborger eller den 24. februar 2022 havde status som flygtning i Ukraine og opholdt sig eller havde opholdstilladelse i Danmark den 24. februar 2022. 

Man kan få opholdstilladelse efter særlovens  § 2, hvis man er et nært familiemedlem til en person, der har fået opholdstilladelse efter betingelserne i § 1. Man betragtes som et nært familiemedlem hvis man er: Samlevende ægtefælle, samlevende fast samlever, ugift barn under 18 år eller hvis man er et øvrigt nært familiemedlem, som har boet sammen med og har været forsørget af personen som har fået opholdstilladelse efter betingelserne i § 1. På Ny i Danmark kan man læse mere om særloven.   

Det er stadig uklart om, man kan få opholdstilladelse i andre EU-lande, hvis man allerede har fået opholdstilladelse efter særloven i Danmark. Hvis man har familie og netværk i andre EU-lande og derfor overvejer om man hellere vil bo i et andet EU-land, kan man kontakte DRC Dansk Flygtningehjælps Asylrådgivning og diskutere mulighederne. Asylrådgivningen kan kontaktes på: +45 3373 5000 (man-fre kl. 9-15) eller skrive en mail til [email protected]. Om tirsdagen og om fredagen imellem kl. 13-15 er der mulighed for ukrainsk tolkning ved telefoniske henvendelser. Der er desuden meget viden at hente på Asylafdelingens hjemmeside.  

Asyl 

Personer, som er flygtet fra krigen i Ukraine, kan søge om asyl i Danmark ved ankomsten til Danmarks grænse eller på et senere tidspunkt.   

De danske myndigheder har dog sat asylsagsbehandlingen af sager vedrørende ukrainske statsborgere i bero, hvilket betyder, at sagerne ikke vil blive behandlet med det samme.    

Selvom der er krig i Ukraine, er det ikke sikkert at alle, der kommer fra Ukraine, kan få asyl i Danmark i forhold til de regler der gælder i dag. Man kan godt søge om asyl i Danmark samtidigt med at man søger om opholdstilladelse efter særloven. Inden du søger asyl eller opholdstilladelse efter særloven i Danmark, bør du overveje, om Danmark er din ønskede destination. Hvis du har familie i andre europæiske lande, og du bliver registreret i Danmark, kan det have betydning for dine muligheder for at blive genforenet med din familie.    

Hvis du overvejer at søge asyl, er du altid velkommen til at kontakte DRC Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling for rådgivning: telefon +45 3373 5000 (man-fre kl. 9-15) eller e-mail [email protected]. Om tirsdagen og om fredagen imellem kl. 13-15 er der mulighed for ukrainsk tolkning ved telefoniske henvendelser. Der er desuden meget viden at hente på Asylafdelingens hjemmeside.   

Særlov 

For at søge om opholdstilladelse efter særloven skal man udfylde en af de to formularer, der ligger på Ny i Danmark under spørgsmålet ”Hvordan søger jeg om opholdstilladelse efter særloven”. Hvilken formular, man skal bruge, afhænger af, om man søger efter § 1 eller § 2. På Ny i Danmark kan man læse, hvem der hører under § 1, og hvem der hører under § 2.  

Ansøgningsskemaerne er tilgængelige på dansk, engelsk og ukrainsk og skal som udgangspunkt udfyldes med latinske bogstaver. Hvis du er i kontakt med én, der ønsker at søge om opholdstilladelse efter den nye særlov, opfordrer vi dig til at hjælpe pågældende med at udfylde skemaet samt hjælpe med at bestille tid til biometri ved Udlændingestyrelsens Borgerservice.   

For at søge om opholdstilladelse efter § 1 skal man opholde sig i Danmark. Hvis man søger efter § 2 kan man både indgive sin ansøgning i Danmark og uden for landet.   

Asyl 

Man kan søge om asyl ved grænsen til Danmark, på en lokal politistation eller ved at henvende sig i Center Sandholm. For mere information om at søge om asyl henvises til Ny i Danmark

Det er Udlændingestyrelsen, som behandler ansøgningen om asyl. For mere information om asylsagsbehandlingen henvises til Ny i Danmark

Andre 

Hvis man ikke er ukrainsk statsborger og ikke er omfattet af særloven om midlertidig opholdstilladelse til ukrainere, kan man søge om asyl ved den danske grænse. For mere information om at søge om asyl henvises til Ny i Danmark

Hvis du indrejser lovligt i Danmark, behøver du ikke lade dig registrere hos de danske myndigheder. Det gælder fx for ukrainske statsborgere, som er visumfritaget.    

Inden du søger asyl eller opholdstilladelse efter særloven i Danmark, bør du overveje, om Danmark er din ønskede destination. Hvis du har familie i andre europæiske lande, og du bliver registreret i Danmark, kan det have betydning for dine muligheder for at blive genforenet med din familie.    

Hvis du overvejer at søge asyl, er du altid velkommen til at kontakte DRC Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling for rådgivning: telefon +45 3373 5000 (mandag-fredag kl. 9-15) eller e-mail [email protected]. Om tirsdagen og om fredagen imellem kl. 13-15 er der mulighed for ukrainsk tolkning ved telefoniske henvendelser. Der er desuden meget viden at hente på Asylafdelingens hjemmeside.   

For andre flygtninge fra Ukraine   

Hvis du ikke kan indrejse lovligt i Danmark, skal du henvende dig til de danske myndigheder. Hvis du er flygtet, har du ret til at søge asyl eller beskyttelse efter den danske særlov. 

Selvom der er krig i Ukraine, er det ikke sikkert at alle, der kommer fra Ukraine, kan få asyl i Danmark i forhold til de regler der gælder i dag. Man kan godt søge om asyl i Danmark samtidigt med at man søger om opholdstilladelse efter særloven. Inden du søger asyl eller opholdstilladelse efter særloven i Danmark, bør du overveje, om Danmark er din ønskede destination. Hvis du har familie i andre europæiske lande, og du bliver registreret i Danmark, kan det have betydning for dine muligheder for at blive genforenet med din familie.   

Du er altid velkommen til at kontakte DRC Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling for rådgivning: Telefon +45 3373 5000 (man-fre kl. 9-15) eller e-mail [email protected]. Om tirsdagen og om fredagen imellem kl. 13-15 er der mulighed for ukrainsk tolkning ved telefoniske henvendelser. Der er desuden meget viden at hente på Asylafdelingens hjemmeside.    

Du kan godt trække din asylansøgning tilbage, hvis du ikke længere ønsker at søge om asyl i Danmark. Det gør du ved at rette henvendelse til Udlændingestyrelsen og give besked om, at du ikke ønsker at få din asylsag behandlet.   

Du vil stadig være registreret i Danmark, selvom du trækker din asylansøgning tilbage.   

Hvis du trækker din asylansøgning tilbage, kan du ikke genindtræde i dit tidligere visumfrie ophold. Det betyder, at du som udgangspunkt skal udrejse af Schengen-området, når du frafalder din asylansøgning, medmindre du har søgt om opholdstilladelse efter særloven eller på anden vis har fået tildelt et processuelt ophold i Danmark.   

Du kan godt søge om asyl igen i Danmark på et senere tidspunkt, selvom du har trukket din første asylansøgning tilbage. I så fald skal du rette henvendelse til den lokale politistation i den kommune du bor i eller henvende dig i Center Sandholm.     

Du er altid velkommen til at kontakte DRC Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling for rådgivning: Telefon +45 3373 5000 (man-fre kl. 9-15) eller e-mail [email protected]. Om tirsdagen og om fredagen imellem kl. 13-15 er der mulighed for ukrainsk tolkning ved telefoniske henvendelser. Der er desuden meget viden at hente på Asylafdelingens hjemmeside.  

Særlov 

Selvom du har opholdstilladelse i Danmark, har du ikke ret til at bosætte sig i et andet europæisk land. Du skal søge om visum eller opholdstilladelse i det land, som du ønsker at flytte til, før du har ret til at flytte dertil.    

Ukrainske statsborgere, som er visumfritaget, kan godt rejse til andre EU-lande midlertidigt.    

Hvis du har fået opholdstilladelse som flygtning i Danmark, og du søger asyl i et andet europæisk land, kan det andet lands myndigheder beslutte at afvise asylansøgningen. Det betyder, at man kan blive sendt tilbage til Danmark.    

Du er altid velkommen til at kontakte DRC Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling for rådgivning: telefon +45 3373 5000 (man-fre kl. 9-15) eller e-mail [email protected]. Om tirsdagen og om fredagen imellem kl. 13-15 er der mulighed for ukrainsk tolkning ved telefoniske henvendelser. Der er desuden meget viden at hente på Asylafdelingens hjemmeside.  

Asyl 

Som asylansøger er du forpligtet til at blive i Danmark, mens de danske myndigheder behandler din asylsag.    

Hvis du søger asyl i Danmark, bliver du omfattet af Dublin-forordningen. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke vil kunne søge asyl i et andet europæisk land.  Det gælder også, selvom man trækker sin asylansøgning i Danmark tilbage.   

Du er altid velkommen til at kontakte DRC Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling for rådgivning: Telefon +45 3373 5000 (man-fre kl. 9-15) eller e-mail [email protected]. Om tirsdagen og om fredagen imellem kl. 13-15 er der mulighed for ukrainsk tolkning ved telefoniske henvendelser. Der er desuden meget viden at hente på Asylafdelingens hjemmeside.   

Det midlertidige beskyttelsesdirektiv er en europæisk lov fra 2001 som giver EU-landene mulighed for hurtigt at give opholdstilladelse til mennesker, som flygter i stort antal fra en bestemt konfliktsituation. Loven blev udarbejdet på baggrund af de erfaringer, som EU-landene havde fået efter konflikterne i det tidligere Jugoslavien og Kosovo i 1990’erne. Formålet med loven er at etablere en mekanisme, som sikrer, at EU-landene håndterer modtagelse af et stort antal flygtninge på én gang, uden at asylsystemerne bliver overbelastede.    

EU-landene har for første gang nogensinde besluttet at aktivere loven i forhold til flygtninge fra Ukraine. Det gælder i alle EU-lande med undtagelse af Danmark.   

Personer, som får opholdstilladelse efter det midlertidige beskyttelsesdirektiv, bliver ikke anerkendt som flygtninge. I første omgang har de ret til at opholde sig i EU et år (indtil 2023). Afhængig af om konfliktsituationen forbedres, kan opholdstilladelsen forlænges indtil 2025.    

En opholdstilladelse efter det midlertidige beskyttelsesdirektiv giver ret til bolig, sociale ydelser, sundhedsbehandling, adgang til arbejdsmarkedet samt uddannelse til børn og teenagere. Der er også ret til familiesammenføring, hvis man er blevet adskilt fra sin familie under flugten fra Ukraine.   

Du kan læse mere her om, hvordan flygtninge fra Ukraine modtages i andre EU-lande. Informationen er fra ECRE, som er en sammenslutning af europæiske NGO’er, der arbejder for asylansøgeres rettigheder. 

Du kan læse mere her om specifikke regler om bl.a. indrejse og ophold i andre EU-lande for flygtninge fra Ukraine. Informationen er fra EUAA, som er det fælles europæiske asyl agentur.  

På grund af det danske retsforbehold gælder det europæiske midlertidige beskyttelsesdirektiv ikke i Danmark. De danske politikere er dog blevet enige om, at en opholdstilladelse efter særloven skal ligne den opholdstilladelse, som man kan få efter det midlertidige beskyttelsesdirektiv.    

Du er altid velkommen til at kontakte DRC Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling for rådgivning: Telefon +45 3373 5000 (man-fre kl. 9-15) eller e-mail [email protected]. Om tirsdagen og om fredagen imellem kl. 13-15 er der mulighed for ukrainsk tolkning ved telefoniske henvendelser. Der er desuden meget viden at hente på Asylafdelingens hjemmeside.  

DRC Dansk Flygtningehjælp kan ikke hjælpe med at få personer fra Ukraine til Danmark. De danske myndigheder tilbyder heller ikke hjælp hertil.    

Man må gerne som privatperson hente ukrainske statsborgere og køre dem til Danmark, hvis de har et biometrisk pas og herved kan indrejse i Danmark lovligt (se ovenfor).  Hvis man vil efterspørge hjælp til at hente familie, venner og bekendte til Danmark, er der forskellige Facebookgrupper, hvor folk tilbyder deres hjælp, eksempelvis 'Ukrainians in Denmark' 

Ukrainske statsborgere, som ikke har et biometrisk pas eller har fået udstedt et visum, kan ikke indrejse lovligt i Danmark eller andre Schengen-lande, og risikerer derfor at blive straffet for ulovlig indrejse i Danmark, medmindre de søger om asyl på grænsen til Danmark. Det er ikke lovligt at hjælpe ukrainere over grænsen, hvis de ikke har et biometrisk pas eller har fået udstedt et visum.  

Du kan søge om familiesammenføring med din nære familie. Du kan kontakte DRC Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivning for vejledning. 

Du kan godt trække din ansøgning efter særloven tilbage, hvis du ikke længere ønsker at søge om opholdstilladelse i Danmark. Hvis du ønsker at trække din ansøgning tilbage, skal du udfylde og indsende en frafaldserklæring til Udlændingestyrelsen. Du finder frafaldserklæringen her under punktet ‘hvordan kan jeg trække min ansøgning tilbage...’ (tilgængelig på ukrainsk): Ny i Danmark  

Når du har downloadet og udfyldt frafaldserklæringen skal du indsende den til Udlændingestyrelsen. Du kan indsende dokumenter til Udlændingestyrelsen her: Ny i Danmark

Hvis du er indrejst i Danmark på et gyldigt visum, og hvis dette visum ikke er udløbet, må du gerne rejse til Ukraine imens du venter på svar på din ansøgning efter særloven.  

Du skal dog være opmærksom på om dit visum er gyldigt i hele den periode, hvor du er udrejst til Ukraine for at være sikker på at du kan indrejse i Danmark igen.  

Hvis du kun har et gyldigt opholdsgrundlag i Danmark, på baggrund af din ansøgning efter særloven, skal du ansøge Udlændingestyrelsen om en tilbagerejsetilladelse, for at du kan indrejse i Danmark igen. Du kan søge om en tilbagerejsetilladelse her: Ny i Danmark.  

Hvis du har fået afslag på særloven, kan du klage over afgørelsen. Du har 8 uger til at klage, men du skal huske at klage indenfor 7 dage fra du modtager afgørelsen, hvis du ønsker at bevare din ret til ophold i Danmark imens din klage bliver behandlet.  

Du kan klage over afgørelsen ved at skrive til Udlændingenævnet via deres email [email protected]. Der vil også være en vejledning i din afgørelse fra Udlændingestyrelsen om, hvordan du klager over afgørelsen. 

Hvis du tidligere har fået afslag på særloven på baggrund af, at du har været udrejst fra Ukraine i perioden fra den 1. februar til den 23. februar vil Udlændingestyrelsen automatisk behandle din sag på ny. Du skal derfor ikke foretage dig noget.  

Hvis du har fået afslag på særloven, fordi du har været udrejst fra Ukraine før den 1. februar 2022 vil din sag ikke blive taget op til ny behandling, men du kan klage over afslaget.  

Du er altid velkommen til at kontakte asylrådgivningen for at få vejledning om, hvad du har af muligheder. 

Hvis du har spørgsmål om, hvordan du kan hjælpe ukrainere der ankommer til Danmark, kan du ringe til vores Hotline om Ukraine: man-fre kl. 9-12 på tlf. +45 3373 5151. Her kan du f.eks. få vejledning om, hvilke rettigheder ukrainske statsborgere har i Danmark, eller få svar på andre spørgsmål, i forhold til at hjælpe i den nuværende situation. Du kan også skrive til [email protected]. Her tages der i mod alle former for spørgsmål, der har noget med situationen i Ukraine at gøre. 

Hvis du har brug for juridisk rådgivning om muligheden for at søge om asyl i Danmark og reglerne herfor, kan du kontakte DRC Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling for rådgivning: Telefon +45 3373 5000 (man-fre kl. 9-15) eller e-mail [email protected]. Om tirsdagen og om fredagen imellem kl. 13-15 er der mulighed for ukrainsk tolkning ved telefoniske henvendelser. 

Har du brug for juridisk eller socialfaglig rådgivning om eksempelvis visum, familiesammenføring, studie, arbejde, ydelser m.v. kan du tage kontakt til DRC Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivning på e-mail [email protected] eller finde telefonnumre og åbningstider ved at følge linket her ovenfor. 

De danske myndigheder har oprettet hjemmesiden kriseinformation.dk , som er for alle, der ønsker at orientere sig om danske forhold. Her kan du bl.a. finde svar på aktuelle spørgsmål, nyheder og pressemeddelelser relateret til den danske indsats og få overblik over sanktioner og danske bidrag til Ukraine.  

Hvis du har brug for information om bl.a. arbejde, uddannelse og børnepasning kan du finde svar på www.ukrainian-in-denmark.dk.