Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Høringssvar

Skærpelse af udvisningsreglerne så udvisning kun skal undlades, hvis det ”med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser”

• Udlændingeloven. Ændring af udvisningsreglerne. • Skærpelse af udvisningsreglerne så udvisning kun skal undlades, hvis det ”med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser”. okt 2016
102 KB