Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Høringssvar

Skærpelse af betingelserne for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for ansøgere, som har modarbejdet afklaringen af deres identitet

Skærpelse af betingelserne for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for ansøgere, som har modarbejdet afklaringen af deres identitet sep 2017
56 KB