Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Høringssvar

Ny kvoteordning, hvor antallet af kvoteflygtninge fastsættes årligt af ministeren

Ny kvoteordning, hvor antallet af kvoteflygtninge fastsættes årligt af ministeren okt 2017
192 KB