Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Høringssvar

Mulighed for øget brug af frihedsberøvelse af asylansøgere ved indrejsen

Samt mulighed for at suspendere domstolsprøvelse af frihedsberøvelsen

Mulighed for øget brug af frihedsberøvelse af asylansøgere ved indrejsen mar 2018
381 KB