Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Høringssvar

Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen

Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen feb 2017
704 KB