Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Høringssvar

Justering vedr. forlængelse af frihedsberøvelse

Samt legemsbesigtigelse og -undersøgelse af frihedsberøvede udlændinge

Justering vedr. forlængelse af frihedsberøvelse okt 2018
394 KB