Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Høringssvar

Ændring af kriterier for kvoteflygtninge, genindførelse af et kriterium om integrationspotentiale

Ændring af kriterier for kvoteflygtninge, genindførelse af et kriterium om integrationspotentiale nov 2015
118 KB