Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Informationsmateriale til asylansøgere og flygtninge

Oversigt over den danske asylprocedure

DRC Dansk Flygtningehjælps oversigt over den danske asylprocedure.

Oversigt over den danske asylprocedure jan 2020
476 KB