Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
For asylansøgere

Det danske asylsystem

Her findes spørgsmål og svar om det danske asylsystem og den procedure, som en asylansøger skal igennem for at få asyl i Danmark – og dermed opholdstilladelse som flygtning – samt om mulighederne er for afviste asylansøgere.

Om at få asyl i Danmark
Aktører i det danske asylsystem
Den danske asylprocedure
Praktiske oplysninger
Uledsagede mindreårige
Andre opholdstilladelser
Statsløse
Siden handler om Asyl