Vi mener

Eksterne centre

DRC Dansk Flygtningehjælp svarer her på spørgsmål om den foreslåede ordning med modtagecentre i tredjelande og giver vores analyse af, hvorfor eksternalisering af flygtningebeskyttelse i form af sådanne ordninger risikerer at underminere beskyttelse af flygtninge verden over.

20 okt 2022

Den danske asylmodel: Undvigelse af ansvar for verdens mest sårbare

04 okt 2022

Organisationer: Her er fem bud på en asylløsning, der er bedre end Rwanda-lejren

16 jun 2021

Dansk Flygtningehjælp: Udlicitering af asylbehandling er usolidarisk, uansvarligt og virkelighedsfornægtende

03 jun 2021

Kommentar om muligheden for at overføre asylansøgere og flygtninge til tredjelande

22 feb 2021

Ngo’er: Regeringens idé om modtagecentre for asylansøgere er inhuman og urealistisk

+

På trods af en insisteren på de humane hensigter og realistiske planer, er der en overvældende analyse i både ind- og udland af, at modellen er alt andet end human og realistisk.

/  Charlotte Slente, generalsekretær, DRC Dansk Flygtningehjælp

Den danske ordning om modtagecentre i tredjelande

I juni 2021 vedtog et flertal af det danske Folketing en ændring af udlændingeloven, som gør det muligt at overføre asylansøgere til et land udenfor EU med henblik på asylsagsbehandling og efterfølgende beskyttelse for flygtninge. Lovændringen kan iværksættes, hvis Danmark indgår en bindende aftale med et tredjeland.

DRC Dansk Flygtningehjælp er meget bekymrede for lovændringen, fordi den er et eksempel på eksternalisering af flygtningebeskyttelse, og dermed har negativ indvirkning på både flygtningebeskyttelse globalt, og rettighederne for de mennesker, som flygter til Danmark.

Vi mener

Den danske asylmodel: Undvigelse af ansvar for verdens mest sårbare

Den danske regering har foreslået at eksternalisere asylbehandling og flygtningebeskyttelse til et tredjeland. I en ny publikation, forklarer DRC Dansk Flygtningehjælp, hvorfor det vil sætte sårbare flygtninges rettigheder over styr og udhule det globale asylsystem. Samtidig peges på reelle løsninger.

Det europæiske asylsystem kritiseres af den danske regering for at være ’dysfunktionelt og uretfærdigt’. Men vi glemmer, at hvis systemet fejler, er det på grund af europæiske, også danske, lederes manglende solidaritet, opbakning og vilje til at finde fælles løsninger.

Regerings foreslåede model for eksternalisering af asylbehandling og flygtningebeskyttelse er blevet præsenteret som et ’humant’ alternativ til det eksisterende. Men som påpeget af DRC samt mange andre aktører, så er rationalet mangelfuldt og præmisserne falske. Regeringens plan om modtagecentre uden for Danmarks grænser reflekterer et snævert dansk perspektiv, baseret på en misforstået opfattelse af uoverkommelige bevægelser af flygtninge og migranter, som søger mod Europa og Danmark.

Det globale asylsystem beskytter millioner af flygtninge – primært i nærområderne til konflikter – og det er det system, som sættes på spil ved initiativer som det danske, der søger at undvige sin del af ansvaret for at beskytte verdens mest sårbare.

Undvigelse af ansvar for verdens mest sårbare

DRC Dansk Flygtningehjælps analyse og anbefalinger i forhold til den danske regerings planer om eksternalisering af asylbehandling og flygtningebeskyttelse

Undvigelse af ansvar for verdens mest sårbare
Undvigelse af ansvar for verdens mest sårbare

1 version(er)

Vi mener

Asylsystemet er ikke brudt sammen

DRC mener ikke, at asylsystemet er brudt sammen. Den socialdemokratiske regerings idé om at sende asylansøgere, som oftest kommer fra Asien og Mellemøsten, til et modtagecenter i Rwanda, viser tydeligt, at det derimod er den politiske vilje til at støtte op om global flygtningebeskyttelse, som mangler. 

Vi ved, at den slags modeller kan medføre stor risiko for overdreven magtanvendelse, ulovlig tilbageholdelse samt hyppige og alvorlige menneskerettighedskrænkelser.

/  Charlotte Slente, generalsekretær, DRC Dansk Flygtningehjælp

Debatindlæg

Fem bud der er bedre end Rwanda-lejren

Kritik af den danske regerings idé om modtagecentre er en »misforstået humanisme«, der ikke angiver alternative løsninger. Sådan lød det fra udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek og minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen efter deres besøg i Rwanda. Vi mener ikke, at asylsystemet er brudt sammen.

I et debatindlæg i Politiken torsdag den 4. oktober fremhæver DRC Flygtningehjælp sammen med ni andre organisationer fem nødvendige og solidariske tiltag, som tilsammen vil kunne skabe reelle forbedringer for mennesker på flugt og samtidig begrænse omfanget af menneskesmugling.

Regeringen bør tage den usolidariske idé om modtagecentre af bordet og fokusere på disse i stedet!

De fem løsninger er:

1.

De krige og konflikter, der driver langt de fleste mennesker på flugt, skal løses politisk. Der skal være langt større fokus på forebyggelse, hvilket bl.a. kan ske ved at støtte bæredygtig vækst og adgang til rettigheder samt ved at sikre en samlet indsats for, at FN’s verdensmål opfyldes.

2.

De værtslande, som huser langt størstedelen af verdens flygtninge, skal støttes langt bedre for at sikre, at de ikke kollapser under den store opgave, det er at modtage voksne og børn på flugt.

3.

Der er behov for flere kvotepladser i Danmark og EU samt flere muligheder for legal adgang til beskyttelse. Ifølge en UNHCR-rapport fra 2022 har knap 1,5 millioner flygtninge behov for genbosætning, fordi de ikke kan blive i det værtsland, hvor de opholder sig. I 2021 blev kun omkring 40.000 flygtninge genbosat til hele EU ifølge Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA), og der kom knap 200 kvoteflygtninge til Danmark.

4.

Danmark bør i fællesskab med de andre EU-lande sikre effektiv beskyttelse af mennesker på flugt. Lige nu sker der massive krænkelser ved, at mennesker bliver fysisk forhindret i at søge asyl igennem pushbacks ved EU’s ydre grænser, og at redningsarbejde, herunder i Middelhavet, kriminaliseres frem for at blive støttet.

5.

Flygtninge skal have adgang til varige løsninger og lige rettigheder i Danmark. Integration og ligebehandling gør, at flygtninge kan skabe sig en værdig tilværelse med økonomisk uafhængighed og social forankring. En god integration gør flygtninge i stand til at klare sig bedre – ikke blot i værtslandet, men også når og hvis de en dag kan vende hjem.

Læs hele debatindlægget (bag betalingsmur)

Debatindlægget er skrevet af

Amnesty International
Amnesty International
DFUNK
DFUNK
Dignity
Dignity
DRC Dansk Flygtningehjælp
DRC Dansk Flygtningehjælp
Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens Nødhjælp
Globalt Fokus
Globalt Fokus
LBGT Asylum
LBGT Asylum
Mellemfolkeligt Samvirke
Mellemfolkeligt Samvirke
Refugees Welcome Denmark
Refugees Welcome Denmark
Red Barnet
Red Barnet
Siden handler om Eksternalisering