Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Arrangementer

Fyraftensmøde om statsløse flygtninge i Danmark

For at sætte fokus på statsløse flygtninges udfordringer med at opnå dansk statsborgerskab inviterer DRC Dansk Flygtningehjælp i samarbejde med European Network on Statelessness og De Bhutanesiske Samfund i Danmark til fyraftensmøde.

Sted Kantinen hos DRC Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 5. sal, København
Se på Google Maps

Vi har inviteret fem kompetente personer til fra hver deres perspektiv at tale om, hvad det vil sige at være statsløs, samt hvordan det går med at bekæmpe statsløshed globalt og i Europa. Vi dykker også ned i de danske regler på området, og hvilke problemer statsløshed har for den enkelte og for samfundet generelt.  

Paneldebatten vil primært foregå på dansk, men enkelte oplæg bliver på engelsk.   

Efter fem korte oplæg vil der være god tid til spørgsmål og debat. Som afslutning inviteres der – for dem, som har tid og lyst til at blive - på lidt at drikke og mulighed for uformel snak med paneldeltagerne og de øvrige gæster. 

Program 

16:00 - 16:10     Velkomst af Eva Singer, Asylchef i DRC Dansk Flygtningehjælp  

16:10 - 16:50 Paneldebat 

Thugten Drukpa, Præsident, De Bhutanesiske Samfund i Danmark. 

Fortæller om udfordringerne, som de statsløse bhutanesiske kvoteflygtninge har oplevet i deres kamp for at få statsborgerskab i Danmark. 

Rania Elgindy, Associate Legal Officer, UNHCR. 

Forklarer om globale og regionale trends i forhold til udbredelsen og bekæmpelsen af statsløshed. 

Eva Ersbøll, Seniorforsker emerita, Institut for Menneskerettigheder. 

Beskriver reglerne for opnåelse af dansk statsborgerskab samt udfordringerne, som statsløse i Danmark oplever. 

Mette Blauenfeldt, Sektionschef i DRC Dansk Flygtningehjælp. 

Fortæller om hvordan statsløshed påvirker flygtninge og deres integrationsproces. 

Helene Liliendahl Brydensholt, Medlem af Folketinget for Alternativet og næstformand for Folketingets Indfødsretsudvalg. 

Forklarer om den danske proces for opnåelse af statsborgerskab og muligheden for dispensation fra kravene. 

16:50 - 17:20 Spørgsmål og debat 

17:20 - 17:30 Afsluttende bemærkninger ved Eva Singer, Asylchef i DRC Dansk Flygtningehjælp 

17.30 – 18.00 Reception 

Deltagelse er gratis, men af praktiske hensyn er det nødvendigt med tilmelding via Flygtningehjælpens registreringssystem på dette link: Tilmelding til fyraftensmøde 

Siden handler om Danmark Statsløshed