At vende hjem (repatriering)

Materialer og viden om repatriering

DRC Dansk Flygtningehjælp producerer pjecer, rapporter og film om og for flygtninge og indvandrere, der overvejer - eller har besluttet sig for - at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland.

Statistik for repatriering af flygtninge og indvandrere

Vi leverer hver måned opgørelser til Udlændinge- og Integrationsministeriet over, hvor mange persone…

28 apr 2023
Repatriering

Håndbog til sagsbehandlere

DRC Dansk Flygtningehjælp har udarbejdet en håndbog til sagsbehandlere om repatriering. Håndbogen er…

10 feb 2023
Repatriering

Pjecer om at vende hjem

Her kan du downloade pjecer om repatriering på flere sprog

12 dec 2022
Repatriering

Nyhedsbrev

DRC Dansk Flygtningehjælps Repatrieringsteam udsender fire gange årligt nyhedsbrevet 'Nyt om at vend…

01 apr 2022

Rapporter

DRC Dansk Flygtningehjælp har udarbejdet en række rapporter, der beskriver forskellige temaer og tid…

01 feb 2021
Repatriering