At vende hjem (repatriering)

Materiale om repatriering

DRC Dansk Flygtningehjælp producerer pjecer, rapporter og film om og for flygtninge og indvandrere, der overvejer - eller har besluttet sig for - at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland.

Rapporter
Film om repatriering
Nyhedsbrev - Nyt om at vende hjem
Pjecer om at vende hjem
Statistik for repatriering af flygtninge og indvandrere
Håndbog til sagsbehandlere
Podcast om frivillig hjemvenden og afklaringsrejser
Undersøgelser af afklaringsrejser og hjemlandsperspektivet